Kontakt våre spesialister/ eksperter

Vi har et dedikert team for å finne din løsning, hver spesialisert på ulike forretningsområder og produkter.
Torstein Gjersdal
Akvakulturløsninger
Tom Slenes
CTO
Nils Ove Berge
Prosjektingeniør – Service

Bjørdal Avsilingskasse for snurpere og snurrevadfartøy

Bjørdal Vannavskiller er unik og spesielt designet for snurpere og snurrevadbåter.

Funksjoner:

  • Vannavsiling fra fisk pumpet eller nettet om bord
  • Vannavsiling fra fisk pumpet fra tanken om bord for levering fra fartøyet
  • Enkel fjerning av død fisk fra levende fisk
  • Enkel ombygging fra pumping av hvit fisk / torsk / hyse / sei etc til pumping av pelagisk / sild / makrell etc

Ingen case-studier funnet.

Kontakt våre spesialister/ eksperter

Vi har et dedikert team for å finne din løsning, hver spesialisert på ulike forretningsområder og produkter.
Torstein Gjersdal
Akvakulturløsninger
Tom Slenes
CTO
Nils Ove Berge
Prosjektingeniør – Service