Kontakt våre spesialister/ eksperter

Vi har et dedikert team for å finne din løsning, hver spesialisert på ulike forretningsområder og produkter.
Torstein Gjersdal
Akvakulturløsninger
Tom Slenes
CTO
Nils Ove Berge
Prosjektingeniør – Service

Bjørdal Linebåt Fabrikk - avansert

Denne Bjørdalfabrikken er designet for en norsk linebåtreder for produksjon av ulike både arter og produkt. 

Som alle andre prosjekter for fabrikker, er designet gjort i 3D slik at du kan studere logistikk- og prosessutstyr i detalj.

Dette Bjørdal Prosessanlegg tar seg av all bearbeiding av fisk og frysing av de merkede produktene i markedsferdige kartonger samt al logistikk av fisk og kartonger fra mottak til lasterom. Dette unike fartøyet er designet for både autoline og snurrevad og Bjørdal har designet og levert også mottak av pumpet fisk på dekk over fabrikken.

Bjørdal automation system, BAS, tar seg av kontroll av fabrikken, samt overvåking av driftstilstanden til utstyret samt loggbok for fangst.

BAS tillater online overvåking og systemkontroll via VPN.

Behandling:

  • Hvit fisk ( Torsk, hyse, sei); behandling av hode og sløyd (HG) og filet
  • Logistikk med Bjørdal Frysehotell på to dekk for sortering av masterkartonger foran den integrerte palletereren. Heisen transporterer de kompakte pallene fra fabrikkdekket til lasterommet og også fra lasterommet til skipssiden for lossing

Fryseanlegget inkluderer automatiske horisontale frysere og vertikale frysere med en total kapasitet på 60 tonn per dag (24timer)

Kontakt vårt team med dine spesifikasjoner, og vi vil hjelpe deg med å designe din optimale fabrikk.

Ingen case-studier funnet.

Thomas Håberg

Salgssjef Fiskeri

+47 91 81 99 54

Kontakt våre spesialister/ eksperter

Vi har et dedikert team for å finne din løsning, hver spesialisert på ulike forretningsområder og produkter.
Torstein Gjersdal
Akvakulturløsninger
Tom Slenes
CTO
Nils Ove Berge
Prosjektingeniør – Service