Kontakt våre spesialister/ eksperter

Vi har et dedikert team for å finne din løsning, hver spesialisert på ulike forretningsområder og produkter.
Torstein Gjersdal
Akvakulturløsninger
Tom Slenes
CTO
Oddbjørn Følsvik
CCO

Bjørdal Landbasert akvakultur

Komplett levering av utstyr og anlegg for landbasert fiskeoppdrett

Dette bildet er en oversikt over hva Bjørdal kan levere til prosjektet ditt.

Produkter:

  • Integrasjon og 3D-design av leveransen for å sikre at grensesnitt blir tatt vare på og for å sikre at alle høyder og avstander tas i betraktning i designfasen
  • Komplette byggekonstruksjoner
  • Gangveier, trapper, rekkverk etc
  • Bjørdal senterarrangement for hvert kar, tilrettelagt for fjerning av død fisk fra toppen
  • Bjørdal Vannfiltreringssystem for innløp av vann til - eller utløp av vann fra - anlegget. Filtreringssystemene kan til også brukes til hver tank eller gruppe av tanker i RAS-systemer
  • Bjørdal Sorterings- og vaksinasjonssystem
  • Bjørdal Avsilingskasse
  • Bjørdal dødfisk håndteringssystem
  • Bjørdal Yngeltank for skånsom håndtering av rogn og yngel
  • Servicestøtte: Med Bjørdals utstyr og system sikrer dette opplærte og tilgjengelige serviceingeniører som støtter alt levert utstyr
Ingen case-studier funnet.

Per Tore Rekkedal

Teknisk sjef akvakultur

+47 98 64 90 05

Torstein Gjersdal

Akvakulturløsninger

+47 90 53 39 83

Kontakt våre spesialister/ eksperter

Vi har et dedikert team for å finne din løsning, hver spesialisert på ulike forretningsområder og produkter.
Torstein Gjersdal
Akvakulturløsninger
Tom Slenes
CTO
Oddbjørn Følsvik
CCO