Kontakt våre spesialister/ eksperter

Vi har et dedikert team for å finne din løsning, hver spesialisert på ulike forretningsområder og produkter.
Torstein Gjersdal
Akvakulturløsninger
Tom Slenes
CTO
Nils Ove Berge
Prosjektingeniør – Service

Bjørdal Kombinert Pollock tråler

Denne Bjørdalfabrikken er designet for en russisk reder for en tråler som vil fiske og produsere ulike både arter og produkt.

Som alle andre prosjekter for fabrikker, er designet gjort i 3D slik at du kan studere logistikk- og prosessutstyr i detalj.

Dette Bjørdal Prosessanlegg tar seg av all bearbeiding av fisk og frysing av produktene i klar til å markedsføre kartonger, samt all merking og logistikk av fisk og kartonger fra mottak til lasterom.

Bjørdal automation system, BAS, tar seg av kontroll av fabrikken, samt overvåking av driftstilstanden til utstyret samt loggbok for fangst.

BAS tillater online overvåking og systemkontroll via VPN.

Behandling:

  • Alaskan Pollock; behandling av hode og sløyd, filet og rogn/melk
  • Sild og makrell: Hode og sløyd, filet og rognbehandling
  • Pacific Salmon: Egen produksjonslinje på tråldekk som installeres i  sesongen for hodekapping og sløying av fisk samt uvinning av rogn. Fisk og rogn blir videre bearbeidet om bord i fabrikk og fryseanlegg
  • Fryseanlegg med automatiske horisontale frysere med en total kapasitet på 520tonn per dag (24timer)

Kontakt vårt team med dine spesifikasjoner, og vi vil hjelpe deg med å designe din optimale fabrikk.


Ingen case-studier funnet.

Thomas Håberg

Salgssjef Fiskeri

+47 91 81 99 54

Kontakt våre spesialister/ eksperter

Vi har et dedikert team for å finne din løsning, hver spesialisert på ulike forretningsområder og produkter.
Torstein Gjersdal
Akvakulturløsninger
Tom Slenes
CTO
Nils Ove Berge
Prosjektingeniør – Service