I pressen
22. september 2022

Ny kontrakt i fiskerimarkedet

Vi ser frem til Nor-Fishing 2022

en av de viktigste møteplassene for vårt PE Bjørdal-lag samt hele fiskeri- og havbruksnæringen. Du finner oss på stand F-510 .

Thomas Håberg
Salgssjef Fiskeri
thomas.haaberg@pebjordal.no
+47 91 81 99 54
Thomas Håberg
Salgssjef Fiskeri
thomas.haaberg@pebjordal.no
+47 91 81 99 54

Vår koffert med erfaringer, ny kunnskap og produkter har hatt en enorm vekst de siste årene og spenner nå over følgende:

Pollock Trålere

Pollock-tråler-fabrikken foredeler pollock, hake og biprodukter som rogn, melke og lever samt mel og olje. Vi har designet de største fabrikkene opp til 600 tonn per dag-fangst, inkludert alt prosessutstyr, frysere og logistikk om bord.

Les mer

Trålere og auto-linebåter

Trålere og linebåter med den mest avanserte HG og filetfabrikk inkludert frysere, frysehotell for robotisert sortering av sluttproduktkartonger, og inkludert palleteringssystem. Alt for en rasjonell og effektiv produksjon.

On Board og On Shore snø- og kongekrabbe

Om bord og på land - snø- og kongekrabbefabrikker foredler opptil 60 tonn per dag med ferdige, frosne markedsklare høykvalitetsprodukter.

Les mer

Haneskjellfabrikk

Fabrikk behandler opptil 100 tonn råvarer av Haneskjell per dag, og produserer sorterte, ferdig frosne og glaserte produkter i markedsklare kartonger.

Slaktefartøy for laks

Lakseslaktefartøy, komplett system fra hav til land- inkludert fiskepumper, filtre, sorteringsmaskin, bløggeroboter, utblødings-skruetank samt vaskesystem for fabrikk, rør og fisketanker. Systemet er designet for 50 tonn per time, men kan lett skaleres oppover.

Lakse avlusningsfartøy

Lakseavlusingsfartøy med kapasitet på inntil 600 tonn pr time, all fiskelogistikk, skånsom fjerning av rense- og skrapfisk samt avlusing av laksen.

Bjørdal Automation System

Bjørdal Automation System for alle ovennevnte referanser med lokal kontroll av maskiner, lokal kontroll av maskin- og systemstatus, sentral rapportering av systemstatus og produksjon samt skytilgjengelighet. Velprøvd, pålitelig og ikke minst – brukervennlig og tilpasningsdyktig på alle nivåer.

Les mer

Teamet

Vi har teamet til å levere, installere og støtte ditt valg av system.

Vil du ta en titt på - eller vite mer om fabrikkene eller utstyret?

Kom innom vår stand F-510 , book et møte i forkant av utstillingen eller send oss en e-post.


Velkommen!
Team Bjørdal

Thomas Håberg
Salgssjef Fiskeri
thomas.haaberg@pebjordal.no
+47 91 81 99 54
Thomas Håberg
Salgssjef Fiskeri
thomas.haaberg@pebjordal.no
+47 91 81 99 54

PE Bjørdal Salg

sales@pebjordal.no

Vi er veldig stolte over å kunngjøre signering av en ny viktig kontrakt, denne gangen for levering av en komplett fabrikk til fartøyet Arctic Pearl, et meget spennende prosjekt for rederiet Tau Tech i Ålesund.

Fabrikken er utviklet for en mest mulig automatisert produksjon av Haneskjell, Chlamys Islandica, med en kapasitet til å behandle omtrent 100 tonn høstet skjell per dag. Sluttproduktet er rensket, singlefrosne muskler, klare for levering til markedet.

Kontrakten omfatter utvikling av en effektiv og rasjonell fabrikklogistikk, Bjørdal automasjonssystem, Bjørdal fabrikkutstyr og installasjonstjenester. Levering vil finne sted medio 2022.

Arctic Pearl er det tidligere fartøyet Ocean Duke som nå skal bygges om for å høste Haneskjell. Den nye høstemetoden er utviklet av Tau Tech, og både høsting og Bjørdal prosessanlegg er basert på å bruke mest mulig bærekraftige metoder og med sikte på å bruke alle råvarer.

PE Bjørdal har gjennom årene vært kjent for å utvikle svært effektive og rasjonelle fabrikker både for hvitfisk og snø-/kongekrabbe i tillegg til å ha inngående kunnskap om foredling av sjømat av høy kvalitet. Denne kontrakten blir sett som et resultat av denne kompetansen i tillegg til evnen til å utvikle nye løsninger i nært samarbeid med våre kunder. Vi ser virkelig frem til å være en del av dette viktige prosjektet.

Bjørn Meek, CEO i PE Bjørdal sier i en kommentar;

"Det er svært gledelig å se at det er åpna for nye muligheter for fangst av skjell der en nå får utnytte gode ressurser på en måte som ikke skader miljøet på havbunnen. Med den kompetansen vi har opparbeida oss på ombord-produksjon, så ser vi fram til å levere dette prosjektet med tro på at det er en ny start på høsting av ei fantastisk råvare"

For spørsmål, kontakt
Oddbjørn Følsvik
CCO

Facebook-deling på LinkedIn

Fortsett å lese