Casestudier

Vi er virkelig fornøyd med både fiskevelferd, gjennomstrømning og kvalitet!

Les deres historie

Total levering av gangveier, trapper og rekkverk

Les deres historie

Bjørdal Notvasker- og filtersystem

Les deres historie

Bjørdal Smolt sorterings- og vaksinasjonssystem til Astafjord Smolt

Les deres historie

Frøy Merlin kan nå avluse laks i henhold til kundens krav. De kan pumpe fisk raskere enn før. De kan sortere ut rensefisk og skrapfisk før avlusingssystemet og holde de strengeste kravene til fiskehelse og velferd. Takk for jobben!

Les deres historie

Bjørdal veterinær inspeksjonsbord oppfylte alle våre krav.

Les deres historie