om oss

Kvalitet er vår merkevare


PE Bjørdal ble etablert i 1907, og med mer enn 110 års historie er det et av hjørnesteinsbedriftene i Ørsta-samfunnet.

Bjørdal har alltid hatt et sterkt kundefokus og har sammen med fiskere og oppdrettere utviklet både kompetanse, produkter og kvalitetsmentalitet siden 1980-tallet -
dette er bakgrunnen for vårt slagord "Kvalitet er vår merkevare"

Våre produkt og løsninger støtter:

FNs bærekraftsmål


1. Ingen fattigdom
2. Null sult
3. God helse og velvære
6. Rent vann og sanitære forhold
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
14. Livet under vann
15. Livet på land.

Verdier

Det er et genuint mål for Bjørdals eiere og ledelse at Bjørdal er en arbeidsplass hvor de ansatte, ser frem til å møtes hver dag og nyte arbeidet.
Som veiledning for det kontinuerlige arbeidet med å opprettholde og styrke kulturen, er det definert et sett med kjerneverdier for å minne oss på hva vi skal være kjent for og hva vi skal strebe etter.
På norsk; initialene til hver verdi danner forkortelsen KART - som veikart for vårt kulturelle arbeid.
-
K - Kompetanse - Bjørdal-ledelsen og teamet skal være kjent for å ha riktig kompetanse for å levere den kvaliteten som våre kunder forventer.

A - Ambisiøs - Bjørdal skal utvikle nye produkter, løsninger og teknologi som gjør det mulig for våre kunder å levere sjømatprodukter av høy kvalitet produsert på en bærekraftig måte.
Bjørdal skal også utvikle forsyningskjeden og egen produksjon for å være den mest konkurransedyktige leverandøren av produkter av høy kvalitet.

R - Respekt - Bjørdals ledelse og team skal jobbe på en respektfull måte både internt og eksternt. Bjørdal skal opprettholde og utvikle en kultur der alle ansatte er inkludert.

T - Trygg - Bjørdal arbeidsmiljø skal være trygt, rent og effektivt og strebe etter de ansattes velvære, verdi for aksjonærene og ikke minst - våre kunder.
Vi skal holde våre løfter.
Med Sikkerhet er også en plikt til å sikre HMS for våre ansatte, våre kunder og leverandører.
Nyheter

Siste nytt fra Bjørdal

Forretningsoppdateringer om nye kontrakter og arrangementer knyttet til vår bransje.

Gå til medier
Samarbeid med PE Bjørdal

Interessert i å bli med i et dynamisk team?

Se karrierer